September – Desember 2017
Grobunn, Frenningveien 102, 2344 Ilseng

MENNESKEVIELSENS HANDLING
Lørdag 16.09. kl. 10.00
Lørdag 21.10. kl. 10.00
Lørdag 11.11. kl. 10.00
Lørdag 09.12. kl. 10.00
( ? Onsdag 27.12. kl. 10.00 se meddelelser)


SØNDAGSHANDLING FOR BARN
Lørdag 16.09. kl. 11.15
Lørdag 21.10. kl. 11.15
Lørdag 11.11. kl. 11.15
Lørdag 09.12. kl. 11.15
( ? Onsdag 27.12. kl. 11.15 se meddelelser)

EVENTYR FOR BARN etter handlingene
16.09., 11.11., 9.12. og ( ? 27.12. se meddelelser)

Etter handlingene/eventyr blir det kirkekaffe,
Grobunn starter i høst med kafe og åpen gårdsbutikk på lørdager.


Evangelietekster september - desember ´17

Trinitatis
03. sept. Lukas 10, 1-20
10. sept. Lukas 17, 11-19
17. sept. Matteus 6, 25-34
24. sept. Lukas 7,11-17

Mikaeli
01. okt. Joh. Åpb. 12, 1-18
08. okt. Matteus 22, 1-14
15. okt. Efeser 6,10-19
22. okt. Joh. Åpb. 19,11-16
Trinitatis
29. okt. Joh. Åpb. 1, 9-20
05. nov. Joh. Åpb. 3, 1- 6
12. nov. Joh. Åpb. 3,14-22
19. nov. Joh. Åpb. 14,14-20
26. nov. Joh. Åpb. 21, 9-27

Advent
03. des. Lukas 21,25-36
10. des. Lukas 1,26-38
17. des. Filipper 4,1+4-9

 

MINISTRERING

Julia Frohe er kontakperson til ministrering.
Interesserte er velkommen! Tel: 908 22 969


FOREDRAG

Lørdag 11. november
etter Menneskevielsens handling kl. 10.oo, Søndagshandling for barn kl. 11.15 og påfølgende Kirkekaffe kommer Kristine Høiland og Siri Schultze-Florey kl. 12.30 til å holde foredrag med tittel:
BRØD OG VIN.

Lørdag 9. desember
etter Menneskevielsens handling kl. 10.oo, Søndagshandling for barn kl. 11.15 og påfølgende Kirkekaffe kommer Kristine Høiland og Markus Schultze-Florey kl. 12.30 til å holde foredrag med tittel:
ADVENT OG MARIASKIKKELSEN.


MEDDELELSER

Som en forsøksordning vil vi prøve nå i høst å konsentrere menighetens aktiviteter på lørdag formiddag.
Styret har undersøkt og vurdert om menighetens aktiviteter bør flyttes mer sentralt til Hamar sentrum. Etter å ha sett på noen lokaler og vurdert dem også i forhold til våre økonomiske muligheter ser vi, hvor fine muligheter vi har pr. dags dato på Grobunn og kommer til å fortsette der. Da stedet nå også starter med åpen kafe og den innbydende gårdsbutikk hver lørdag formiddag ser vi også potensialet for økt tilstrømning. Ta med vennene dine og la dem bli kjent med Kristensamfunnet!
Onsdag 27. desember, 3. juledag kan det bli Menneskevielsens handling og Julehandling for barn om flere er i byen og ønsker å delta, vennligst meddel din interesse til en i styret før styremøtet 11. november.


Konfirmasjonsforberedelse 2017/18

Barn som har fylt 14 år før sommer 2018 og som skal konfirmeres våren 2018 bes påmeldt til prestene snarest.


MULIGHET FOR SAMTALE MED PRESTENE

Siri eller Markus. Når som helst over telefon.
Også under handlingshelgene står Markus til rådighet
for samtaler. Vennligst ta kontakt for avtaler.


FELLESTRANSPORT til menighetsaktiviteter

Om noen trenger skyss fra togstasjon i Hamar, fra Gjøvik/Toten eller hvor det måtte være, ta kontakt med Hans Fredrik Bringeland
tlf: 469 07 126. Det lar seg ordne! Gjelder det fra vestsiden av Mjøsa, ring Bernhard Gutsch tlf: 468 43 937

 

 

Logg inn